Preventivní prohlídky

Aktualizováno • 2023-02-01

Preventivní lékařské prohlídky dětí jsou důležitým faktorem primární péče. Sledujeme při nich vývoj dítěte od narození do 19 let. Součástí preventivních prohlídek jsou vždy fyzikální vyšetření, povinné očkování a různá speciální vyšetření vztahující se k věku dítěte. V případě nálezů, či podezření na odchylky od běžného stavu, doporučíme další specializovaná vyšetření. Je proto nesmírně důležité dodržovat plánované prohlídky, které mohou včas upozornit na vznikající problémy a zvýšit tak možnost úspěšné léčby.

Budeme vás zvát na preventivní prohlídky a očkování. Pokud u vás dojde ke změnám kontaktních údajů (adresa, telefon, e-mail) nahlaste nám je, aby pozvánka dorazila včas.

Termíny preventivních prohlídek

První preventivní prohlídku dítě podstoupí zpravidla do 1-3 dnů po propuštění z porodnice, pokud možno ve vlastním sociálním prostředí, tedy doma.

Do konce prvního roku života ho čekají preventivní prohlídky v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve 14 dnech, v 6 týdnech, ve 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 a ve 12 měsících.

Následuje prohlídka v 18 měsících, a od 3 let se preventivní prohlídky provádějí ve dvouletých intervalech až do 17 let.

Poslední všeobecná preventivní prohlídka se provádí před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost, nejpozději měsíc před dovršením 19 let.

Obsah všeobecných preventivních prohlídek dětí

Vždy do 18 měsíců

Doplnění rodinné anamnézy a zjištění změny zdravotního stavu od poslední kontroly, kontrola očkování dítěte.

Provedení vyšetření a to zejména: zjištění hmotnosti, délky dítěte, obvodu hlavičky a porovnání s růstovými grafy, interní vyšetření, vyšetření psychomotorického vývoje, zjištění rizika zanedbávání péče. Poučení o výživě a režimu dítěte, včetně úrazové prevence pro daný věk.

Po propuštění z porodnice

Po návratu z porodnice nás kontaktujte co nejdříve a domluvíme si první návštěvu u Vás doma, do dvou dnů od propuštění z porodnice. V rámci této prohlídky u vás doma bude provedeno:

 • Posouzení sociálního prostředí dítěte, rodinná anamnéza, osobní a těhotenská anamnéza matky, prenatální, perinatální a postnatální anamnéza a zhodnocení lékařské zprávy o novorozenci.
 • Vyšetření spočívající v posouzení celkového stavu dítěte, vyšetření kůže a podkožní vrstvy, vlasů a nehtů, vyšetření mízních uzlin, svalstva a kostry, hlavy včetně tvaru, velikosti fontanel a změření obvodu hlavy, dále vyšetření očí a jejich okolí včetně postavení bulbů a spojivek, vyšetření uší, nosu, dutiny ústní, krku, hrudníku, jeho obvodu a tvaru a stavu klíčních kostí, fyzikální nález na srdci a plicích, vyšetření břicha včetně jeho velikosti, palpačního vyšetření nitrobřišních orgánů a pupeční jizvy, dále vyšetření třísel včetně palpačního vyšetření a pulzu na stehenních tepnách, vyšetření genitálu, končetin včetně jejich symetrie, deformity a hybnosti v kyčelních kloubech a vyšetření psychomotorického vývoje včetně novorozeneckých reflexů.
 • Ověření, zda bylo provedeno preventivní vyšetření sluchu, a v případě jeho neprovedení určení dalšího postupu.
 • Kontrola preventivního podání vitaminu K a poučení o opakování preventivního podání.
 • Poučení o preventivním podávání vitaminu D.
 • Poučení o povinném a nepovinném očkování v prvním roce života dítěte.
 • Kontrola dotazníku k definici rizika tuberkulózy, a doporučení dalšího postupu podle vyhlášky upravující očkování proti infekčním nemocem.
 • Poučení o péči o novorozence a o kojení, případně o umělé mléčné výživě.

Ve 14 dnech

Zjištění výživy dítěte, kontrola zahájení preventivního podávání vitaminu D proti křivici, potřebná poučení rodiče dítěte a doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí v šestém týdnu věku.

V 6 týdnech

Kontrola výsledku ortopedického vyšetření a kontrola preventivního podávání vitaminu D, orientační vyšetření zraku, kontrola zahájení očkování a plán dalšího očkování.

Ve 2 měsících

Zahájení povinného očkování první dávka vakcíny Hexacima. Případné doporučení odborného ortopedického vyšetření kyčlí ve 3 měsících.

Ve 3 měsících

Kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola očkování a plán dalšího očkování.

Ve 4 měsících

Druhá dávka vakcíny Hexacima.

V 5 měsících

Orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola očkování a plán dalšího očkování, vyšetření uložení varlat u chlapců a poučení o výživě dítěte.

V 6 měsících

Kontrola preventivního podávání vitaminu D, kontrola vývoje chrupu, kontrola výživy dítěte.

V 8 měsících

Orientační vyšetření zraku a sluchu, kontrola výživy dítěte.

V 10 měsících

Kontrola preventivního podávání vitaminu D.

Ve 12 měsících

Zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, kontrola preventivního podávání vitaminu D, zjištění velikosti velké fontanely, vyšetření zraku a sluchu, vývoje řeči a chrupu a potřebná poučení rodiče dítěte, informace o hygieně dutiny ústní, individuální zvážení celkového příjmu fluoridů, doporučení stomatologického vyšetření, kontrola očkování a plán dalšího očkování dítěte.

V 18 měsících

Kontrola stavu velké fontanely, vývoje a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření, vyšetření zraku a sluchu, posouzení psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte, provedení vyšetření za účelem včasné diagnostiky poruch autistického spektra, kontrola očkování a plán dalšího očkování dítěte.

Ve 3 letech

 • rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola a plán očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy, obezity nebo růstových odchylek.
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • orientační vyšetření laterality a znalosti barev
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření
 • vyšetření genitálu a u dívek zjištění případného výtoku
 • poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, popřípadě

V 5 letech

 • rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta, kontrola a plán očkování dítěte, popřípadě doplnění chybějícího očkování, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem
 • zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování a hygienických návyků dítěte
 • zjištění hmotnosti a výšky, zhodnocení těchto parametrů podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
 • vyšetření očí a zraku
 • vyšetření řeči, hlasu a sluchu
 • orientační vyšetření laterality a znalosti barev
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření dutiny ústní, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření
 • vyšetření genitálu a u dívek zjištění případného výtoku
 • zhodnocení psychomotorického vývoje k předběžnému posouzení školní zralosti
 • vyšetření znalosti barev s požadavkem jejich samostatného slovního označení
 • kontrola hygienických návyků dítěte se zaměřením na pomočování
 • vyskytuje-li se v rodinné anamnéze ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie do 55 let věku a další rizikové faktory - objednání na vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů
 • poučení rodiče o výživě a režimu dítěte včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk

V 7, 9, 11 a 13 letech

 • rozhovor s rodičem zaměřený na nová anamnestická fakta včetně cílených dotazů směřujících k včasnému odhalení nemocí a stavů, které se v počátku projevují nejasnými příznaky; vyloučení známek týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte, počátků různých závislostí a rizikového chování dítěte; poučení o zdravém životním stylu včetně úrazové prevence podle specifik pro daný věk, posouzení funkčnosti rodiny
 • kontrola a plán dalšího očkování dítěte v 10 až 11 a 13 letech, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném vyhláškou upravující očkování proti infekčním nemocem, ve 13 letech věku poučení o možnosti očkování proti lidskému papilomaviru
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy, obezity nebo růstových odchylek
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně pohybového aparátu, prohlídka kůže, mízních uzlin, štítné žlázy a sekundárních pohlavních znaků
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření zraku včetně barvocitu
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu
 • vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření
 • zhodnocení psychosociálního vývoje a motorických dovedností u dětí ve 13 letech věku; poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, u dívek dotaz na menstruační cyklus
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti
 • vyskytuje-li se v rodinné anamnéze ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu, angina pectoris, náhlé cévní mozkové příhody nebo hyperlipoproteinemie do 55 let věku a další rizikové faktory - objednání na vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů

V 15 letech

 • celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy, obezity nebo růstových odchylek
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže a sekundárních pohlavních znaků
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření zraku
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu
 • vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu, popřípadě doporučení stomatologického vyšetření
 • celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte, poučení vztahující se ke zdravotním rizikům a důsledkům souvisejících se sexuálním životem včetně poučení o chráněném sexu, u dívek případně doporučení gynekologického vyšetření, zejména pokud ještě není menstruace
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření; u osob se zdravotním postižením vyjádření k omezení přípravy na pracovní uplatnění a k pracovní schopnosti

V 17 letech

 • doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy, obezity nebo růstových odchylek
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření zraku
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu
 • vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření
 • poučení o chráněném sexu, u dívek podle anamnézy případně doporučení gynekologického vyšetření
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření

V 19 letech

 • doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy, kontrola, popřípadě doplnění chybějícího očkování dítěte, v rozsahu stanoveném právními předpisy upravujícími očkování proti infekčním nemocem
 • zjištění hmotnosti a výšky dítěte, zjištění indexu tělesné hmotnosti a posouzení růstu dítěte podle růstových grafů z důvodu odhalení případné podvýživy, nadváhy nebo obezity
 • kompletní fyzikální vyšetření včetně prohlídky kůže
 • vyšetření moči diagnostickým papírkem
 • vyšetření krevního tlaku a pulzu
 • vyšetření zraku
 • vyšetření sluchu, řeči a hlasu
 • vyšetření dutiny ústní a stavu chrupu včetně doporučení stomatologického vyšetření
 • poučení o chráněném sexu, u dívek podle anamnézy případně doporučení gynekologického vyšetření
 • zhodnocení rizik do dalšího života vyplývajících z rodinné i osobní anamnézy a vyjádření k pracovnímu, případně studijnímu zaměření
 • závěrečné zhodnocení zdravotního stavu před ukončením péče