Očkovací kalendář

Aktualizováno • 2024-01-16

Plošné očkování se provádí dlouhodobě a je to nejlepší v současné době známý prostředek, jak bránit vzniku a šíření infekčních nemocí. Všechna podezření, že očkování může škodit, byla dosud vždy vyvrácena.

Očkování v lidském těle napodobuje situaci, jako při nákaze nemocí. Očkovací látky obsahují složku získanou z původce onemocnění - antigen. Ten pak povzbuzuje imunitní systém k tvorbě ochranné protilátky.

Očkování má dvě základní funkce:

  • individuální (chrání očkovaného jedince)
  • kolektivní (pravidelné a plošné očkování brání pomnožení a oběhu původce infekce v populaci)

Očkování proti řadě nemocí je u nás ze zákona povinné. Dítě, které není očkované (nebrání-li tomu jeho zdravotní stav), nesmí být přijaté do dětského kolektivu (jeslí, mateřské školy, tábora, školní akce, školy v přírodě…)!

Očkovací kalendář pro děti

Povinné očkování
Věk dítěte Nemoc Očkovací látka
4. den - 6. týden Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix-Hexa (1. dávka)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix-Hexa (2. dávka - za 2 měsíce po 1. dávce)
11. - 13. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Infanrix-Hexa (3. dávka)
13. - 18. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO (1. dávka)
5. rok Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix (přeočkování)
5. - 6. rok Spalničky, zarděnky, příušnice M-M-RVAXPRO (2. dávka)
10. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Adacel Polio (přeočkování)

Nepovinné doporučené očkování
Věk dítěte Nemoc Očkovací látka
od 6. týdne Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
2. - 3. měsíc Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce)
2. - 6. měsíc Meningokok typu B * Bexsero (1. dávka)
2. - 3. měsíc Pneumokoková onemocnění * Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (1. dávka)
4. měsíc Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka - za měsíc po 2. dávce)
4. - 6. měsíc Pneumokoková onemocnění * Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (2. dávka - za 2 měsíce po 1. dávce)
4. - 8. měsíc Meningokok typu B * Bexsero (2. dávka za 2 měsíce po 1. dávce)
11. - 13. měsíc Pneumokoková onemocnění * Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (3. dávka)
od 12. měsíce Klíšťová encefalitida FSME-Immun, Encepur (doporučeno ve 3-5 letech)
od 12. měsíce Žloutenka typu A Havrix, Vaqta (doporučeno před nástupem do kolektivu)
12. - 15. měsíc Meningokok typu B * Bexsero (3. dávka)
1. - 2. rok Meningokok typu A, C, W, Y * Nimenrix (přeočkování po 10 letech)
od 2 let Meningokok typu B Bexsero (2 dávky)
od 2 let Meningokok typu A, C, W, Y Nimenrix, Menveo (přeočkování po 10 letech)
od 10 let Meningokok typu B Trumenba (2 dávky)
11. - 15. rok Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku) * Cervarix, Gardasil 9 (celkem 2 dávky po 6 měsících)
14. - 16. rok Meningokok typu B * Bexsero, Trumenba (2. dávky, 2. dávka nejdříve za 1-2 měsíce)
14. - 16. rok Meningokok typu A, C, W, Y * Nimenrix, Menveo

* v uvedeném věku hrazeno ze zdravotního pojištění

Po očkování

Po zbytek dne by dítě nemělo být vystaveno větší fyzické či psychické zátěži.

Reakce po očkování může být místní nebo celková. Mohou být očekávané nebo neočekávané (vzácně), přiměřené nebo nepřiměřené (přehnaná fyziologická reakce nebo alergie).

Nejčastější místní reakce (v místě vpichu) zarudnutí, otok, bolest. Nejčastější celkové reakce teplota, únava, podrážděnost, neklid, bolest hlavy, bolest svalů, bolest kloubů, trávicí potíže.

Reakce, u kterých je potřeba kontaktovat lékaře

Při horečce nad 39°C trvající déle než 24-36 hodin, neztišitelném pláči trvajícím několik hodin, při zarudnutí či otoku v místě vpichu velikosti 10 cm trvající déle než 2-3 dny, objeví-li se přechodné obrny nebo křeče, případně krátkodobé bezvědomí, nebo objeví-li se závažnější reakce během dvou až tří hodin po očkování.